YMPÄRISTÖ- JA LAATUPOLITIIKKA

Laatupolitiikka

Yrityksen laatupolitiikan perustana on korkean asiakastyytyväisyystason saavuttaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kustannustehokkaalla toiminnalla sekä valmistamalla pitkäikäisiä ja toimintavarmoja tuotteita. Yritys tarjoaa myös omia asennus- ja huoltopalveluja laitteiden elinkaaren pidentämiseksi.

Sitoudumme noudattamaan laatukäsikirjassamme kuvattua laatupolitiikkaa, laatutavoitteita ja laatujärjestelmäämme, ylläpitämään ja edelleen kehittämään sitä sekä saattamaan tiedoksi organisaatiossamme ja ohjaamaan sen noudattamiseen.

Geneset Oy:n laatuäsikirja sisältää tiedot, joiden avulla jokainen yrityksen työntekijä voi osallistua niin oman työnsä kuin koko organisaation kehittämiseen. Toisaalta käsikirja toimii myös johdon tukena katselmuksissa ja päätöksenteossa. 

Ympäristöpolitiikka

Yrityksessä on tarkasteltu toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia, joista merkittävimpiä ovat jätteen ja hiilidioksidipäästöjen syntyminen. Molempia päästöjä pyritään vähentämään ja erityisesti jätemääriä tullaan seuraamaan, jotta päästövähennysten toteutumista voidaan arvioida. 

Yrityksen ympäristöpolitiikan mukaisesti toiminnassa pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta seuraavasti:

  • ylläpidetään jatkuvasti tietoisuutta teollisuuden ympäristöasioihin liittyvästä tutkimuksesta, alan uudesta teknologiasta ja uusista käytännön ratkaisuista
  • asettamalla päämäärät ja tavoitteet toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutuksien vähentämiseksi sekä vaarojen syntymisen ehkäisemiseen, soveltuvien lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen.
  • Jätteiden lajittelussa noudatamme jätelainsäädäntöä.